MÜBEŞŞİR

Müjdeleyen

 

 

İşte Allah, iman edip salih amellerde bulunan kullarına böyle müjde vermektedir. De ki: "Ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden hiçbir ücret istemiyorum." Kim bir iyilik kazanırsa, biz ondaki iyiliği arttırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, şükredene karşılığını verendir. (Şura Suresi, 23)

 

Allah, Kur'an'da belirttiği mümin alametlerini gösteren, Rablerine hiçbir şeyi şirk koşmayan ve kendi dinine sonuna dek sadık kalarak iman eden salih kullarını, dünyada ve ahirette alacakları karşılıklarla müjdeler. Allah'ın ayetleriyle bildirdiği bir müjdesi şöyledir:

 

Rableri onlara katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu ve onlar için, kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler. (Tevbe Suresi, 21)

 

Bir başka ayette ise müminlere bir müjde olarak şu hüküm bildirilmektedir:

 

Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur. (Yunus Suresi, 64)

 

Allah Kuran'da müminleri, melekler vasıtasıyla da müjdelediğini açık ve net olarak bildirmiştir:

 

Şüphesiz: "Bizim Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar (yok mu); onların üzerine melekler iner (ve der ki:) "Korkmayın ve hüzne kapılmayın, size vadolunan cennetle sevinin. Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin velileriniziz. Orda nefislerinizin arzuladığı herşey sizindir ve istediğiniz herşey de sizindir. Çok bağışlayan, çok esirgeyen (Allah)tan bir ağırlanma olarak." (Fussilet Suresi, 30-32)

 

Sonsuz mutluluk ve sevinç kaynağı olan cennetin yanı sıra Allah dünya hayatında da mümin kullarına pek çok müjde verir. Kuran'da Allah'ın verdiği bu müjdeler sayılmış, Allah'ın dualara nasıl icabet ettiği açıkça gösterilmiştir. Örneğin, Allah kendisine dua ederek evlat isteyen peygamberlerin dualarını kabul etmiş, Hz. Zekeriya'yı Hz.Yahya ile, Hz. Meryem'i Hz. İsa ile, Hz. İbrahim'i de Hz. İshak ve Hz. Yakup'la müjdelemiştir. Ayrıca peygamberlere azgınlıkla başkaldıran kavimlerin yerle bir edileceği müjdesini de önceden vermiştir.

 

(Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, şüphesiz biz seni, adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz; biz bundan önce ona hiçbir adaş kılmamışız." (Meryem Suresi, 7)

 

Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. (Saffat Suresi, 101)

 

click tracking