MUKMİL

Kemale erdiren

 

 

...Bugün inkara sapanlar, sizin dininizden (dininizi yıkmaktan) umut kesmişlerdir. Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip-beğendim. Kim 'şiddetli bir açlıkta kaçınılmaz bir ihtiyaçla  karşı karşıya kalırsa' -günaha eğilim göstermeksizin- (bu haram saydıklarımızdan yetecek kadar yiyebilir.) Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir. (Maide Suresi, 3)

 

İnsanı yaratan Allah'tır ve "O, yarattığını bilmez mi? O, latif'tir; Habir'dir" (Mülk Suresi, 14) ayetiyle de vurgulandığı gibi, yarattığı kulunu en iyi tanıyan, onun istek ve ihtiyaçlarını en iyi bilen O'dur.

Allah, kulları için belirlediği dini de, onlara en uygun biçimde düzenlemiştir. Amaç insanların sıkıntı çekmeden, fıtratlarına en uygun olan sistem içinde Rablerini tanımaları, O'na kulluk etmeleri ve gerçek kurtuluş ve mutluluğa ulaşmalarıdır. Bunun için Allah, dinini tamamlamış, onda eksik hiçbir hüküm bırakmamış ve insanları da yalnızca, rahatlıkla uygulayabilecekleri bu hükümlere uymakla sorumlu tutmuştur. İslam dini Yaratanın yarattığına seçip beğendiği dindir ve her hükmüyle sonsuz akıl sahibi Allah tarafından kemale erdirilmiş ve insanlara bildirilmiştir. Kuşkusuz dinini de ve bu dinin rehberliğiyle kullarını da kemale erdiren yalnızca Allah'tır.

 

click tracking