FELİX CULPA – MESUT SUÇ

 

NECİP FAZIL

 

·         Latince bir tabir… Mesut hata, kutlu suç manasına…

 

·         Bu tabir, Türk tarihinin son safhasını dolduran köksüz ıslah hareketlerinin ve sahte kahramanların iç yüzünü ifşa etmesi bakımından bir şaheser… Onda, muhtaç olduğumuz üstün idrakin en büyük ve en incesine yol açan bir anahtar değerini buluyoruz.

 

·         Eski Romalı, bu tabiri, dışından mesut gibi görünüp de iç yüzü felaketli işler hakkında kullanıyor. Evet, eski Romalı bir hadisenin dış yüzünde kalmayıp iç maktalarına kadar işleyici bir göze malik olmanın bugün Batı dünyası tarafından şiarlaştırılmış akıl harikasına malik bulunuyordu.

 

·         Böylece, daldaki meyvenin kökle alakasını şart koşucu oluş kanununu, yoksa illetli kök üzerindeki, ağaç dalına yapışık iğreti meyveden hiçbir hayır gelmeyeceğini pek güzel belirtiyor bu tabir…

 

·         (Felix Culpa) yı gayet açık bir misale kavuşturmak için, yedek parçası, muharrik kuvveti, hatta ham maddesi dışarıdan gelen bir fabrika düşünelim: Bu fabrika, kurulduğu memleket hesabına, dış cephesi mübarek bir cinayetten başka bir şey değildir.

 

·         Bünyeye uymayan, bünye içinden gelmeyen ve iktisadi, ictimai, ruhi, siyasi, ana dayanağını bünyede kurmamış olan her ıslah hareketi bir (Felix Culpa) dır.

 

·         Tanzimattan bugünedek, devrim, verim, eser, nizam adına ne yapılmışsa, hepsi birer (Felix Culpa)…

 

·         Mağrur, fakat hakikatte mahrum (Felix Culpa)larla ezmeye çalıştıkları mahzun, fakat hakikatte her şeye malik şahsiyetimizi müdafaa etmek için bu anahtar mefhum en büyük silahlardan biridir.

 ·         <<Eser, eser!>> diye tepindikleri şeylerin karşısına bu tabirin gözlüğüyle çıkıp bakınız: Sinan’ın eserleri gibi gerçek ve şahsiyetli bir bina mıdır gördüğünüz, yoksa gece-kondular semtine bitişik ve deniz kumundan yapılmış bir gök-delen mi? Bu gökdelen misalinde, sahiden gökleri delen ve ağlatan bütün sahte oluşlarımızı seyredebiliriz.


 


  MAKALELER

 

web analytics