LÂTİFE HANIM’IN MEKTUPLARIBaşbakanlık Müsteşarlığım sırasında “Osmanlı Arşivleri”nin ıslâhı çalışmaları bendenize nasip olmuştu. Rahmetli Özal’ın desteğiyle 1980′li yıllarda Osmanlı Arşivleri’nin ve Cumhuriyet Arşivi’nin muhafazası, tasnifi ve tanzimi çalışmalarını gerçekleştirmiş; yaklaşık 100 milyon arşiv malzemesini korumaya almıştık. Bu dönemde yapılan çalışmalar, başta Ermeni meselesi olmak üzere, Türkiye’nin millî menfaatleriyle ilgili konularda devleti teçhizatlandırmıştı.


Bu başarılı çalışmalardan haberdar olan zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren, bir gün bana, “Sayın Güzel, siz Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri konusunda güzel hizmetlerde bulundunuz. Çankaya Köşkü’nde Atatürk’e ait çok değerli arşivler var. Bunun tasnifini de yapar mısınız?” diye sordu. Heyecandan yüzüm kıpkırmızı olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde çok değerli arşiv malzemeleri olduğunu biliyordum. O heyecanla kimbilir nasıl bir ses tonu ile “Hay hay, çok iyi olur!” demişim ki, Evren Paşa şaşırdı ve “Bunu daha geniş bir zamanda konuşuruz” dedi.

* * *
Hemen ertesi gün Evren Paşa’ya gittim ve “Çankaya Arşivleri”ni tasnife âmâde olduğumuzu; bundan sonra da Cumhuriyet Arşivi’nde muhafaza edebileceğimizi söyledim. Evren Paşa, “Atatürk’ün günlük programını ve görüşmelerini tutan yâverleri, çok teferruata yer vermişler. Yediğini, içtiğini, bazen bir hanımla özel görüşmesini bile yazmışlar. Bunlar açıklanırsa Atatürk düşmanları bu belgeleri O’nun aleyhinde kullanırlar, diye endişeliyim” dedi. Ben, Atatürk’ün İzmir’de içki içtiği lokantada perdeleri açtırmasını örnek göstererek, açıklığın her zaman daha iyi olduğunu; eğer bu arşivler açıklanırsa bilâkis bazı mahfillerin aleyhteki dedikodularının azalacağını söyledim. Ayrıca, eğer bu belgelerin açıklanması istenmezse 2038 yılına kadar, yani vefatından 100 yıl sonrasına kadar gizlenebileceğini anlattım.

Daha sonra Evren Paşa, bu arşivleri SEKA’ya gönderip imha ettireceğini söyledi. Aklıma gelince içim ürperiyor ve Evren Paşa’nın bu eşsiz tarih hazinesini yok etmemiş olmasını diliyorum.

(Hasan Celal Güzel)

 


 
TARİH

 

click tracking