Sorular cevaplandırılmayı bekliyor

Burhan Bozgeyik - Milli Gazete

Yakın tarihle ilgili, önceki yazılarımızda işaret ettiğimiz maniler yüzünden ucu günümüze ulaşan ve günümüzdeki ve yarınlardaki temel gündem maddelerini doğrudan ilgilendiren pek çok mühim hâdise ile ilgili sorular cevaplandırılmayı beklemektedir. Akla kapı açması için bu sorulardan bazılarını sıralayalım:


lKurtuluş Savaşı’nın ilk adımı kabul edilen M. Kemal’in maiyyetiyle birlikte İstanbul’dan Samsun’a gidişi ile ilgili pek çok soru cevaplandırılmayı beklemektedir. Meselâ, Resmî Tarih kitaplarında çürük-çarık, dümeninin dahi kırık olduğu, pusulasının dahi olmadığı belirtilen, ancak gerçekte sapasağlam olan Bandırma Vapuru İngiliz kontrolünü nasıl aşmıştır? Bu gidişte Sultan Vahdeddin’in rolü nedir?


lKurtuluş Savaşı’nın “dört başı mâmur tarihi” niçin yazılmamıştır?


lSavaş sırasında Hindistanlı Müslümanların, sırf savaş için harcansın diye gönderdikleri paralar harcanmış mıdır?


lİstiklâl Mücâdelesinin çekirdeğini teşkil eden TBMM’nin açılışı esnasındaki merasim niçin unutturulmak istenmektedir? Bütün milletvekillerinin Hacı Bayram Camii’nde Cuma namazı kılışı, namazı müteakip dua edilişi ve Meclisin tekbirler ve dualarla açılışı niçin Resmî Tarihte tek satırlık dahi olsa yer almamaktadır?


lLozan’da neler olup bitmiştir? Birinci Görüşmelerin ardından Ankara’da ne gibi gelişmeler olmuştur? Lozan’da Misak-ı Millî Sınırlarından neden taviz verilmiştir? Musul-Kerkük, Hatay, Kıbrıs, Adalar, Batı Trakya, başta Yunanistan olmak üzere Anadolu’yu harabeye çevirenlerden harp tazminatı alınması neden gündem dışı tutulmuştur?  


l1921 ve 1924 Anayasalarında, “Devletin dini, din-i İslamdır” maddesinin bulunduğu Resmî Tarih tarafından neden hiç bahsedilmemektedir?
lTrabzon milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülüşünün ardındaki sır perdesi neden aralanmamıştır?


lHakeza Halit Paşa’nın  Mecliste öldürülüşü neden tam olarak incelenmemiş ve bu cinayetteki karanlık noktalar aydınlığa kavuşturulmamıştır?


lÇerkez Ethem’in başına neler gelmiştir? Uzun müddet Yunan ordularıyla çarpışan ve “kahraman” olarak bilinen bir insan nasıl bir anda “hâin” damgasını yemiştir?


lMenemen hâdisesi, İzmir Suikasti hâdisesi, Dersim olayları neden dört başı mâmur incelenip ortaya konulamamakta ve hâlâ pek çok soru işareti cevaplandırılmayı beklemektedir?


lTerakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın ve Serbest Fırka’nın kapatılmasının perde arkasında neler vardır? TCF kurucularının başlarına neler gelmiştir?


lAyasofya Camii niçin ibadete kapatılmıştır?


lAnadolu’da yaşayan insanların inancına zorla müdahele edilmesinin, yüzlerce caminin kapatılmasının, çok zengin kültür mirasının “çöp” muâmelesi görmesinin Lozan ile veya Avrupa ülkelerinin talepleriyle bir bağlantısı var mıdır?


lİstiklal Mahkemesi kararları ve zabıtları niçin tam olarak gün ışığına çıkmamıştır?


lTBMM Gizli Celse Zabıtlarının bir kısmı neden hâl⠓gizli”dir?


lYakın tarihimizin mühim hâdiselerinde, darbelerde “dış güçlerin” rolü nedir?


 
TARİH

 

click tracking