SORU 7: Keşif ve keramet nedir?

Keramet, Allah-u Zülcelal'in veli kullarında görülen olağanüstü ilahi bir bağıştır. Yukarda da belirttiğimiz gibi veli; Allah'ı bilen, Allah'ın dostu, sevgili kulu ve yakınıdır. Allah'a itaatta ve muhabbette çok ileri derece de olup Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yerine getirme de çok titiz davranan kimsedir. Böyle olan insanlarda Allah-u Zülcelal'in bir hediyesi olmak üzere olağanüstü haller görülebilir. Bunların olamayacağını söylemek naklen mümkün olmadığı gibi aklen de uygun değildir. Keramet kitap ve sünnetle sabittir. Nitekim Kur'anda zikredilen Meryem kıssası; Hz. Süleyman aleyhisselam döneminde Asaf'ın tahtı uçurması, ashab-ı kehf olayı Kur'anda anlatılan keramet örneklerindendir. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın hutbe okurken uzaklardaki sariyeyi görüp ona seslenmesi, sesini ona duyurması sahih bir vakadır.

Peygamberlere verilen mucizelerde hiçbir mü'minin şüphesi yoktur. Evliyanın kerametleri de, tabi oldukları peygamberlerin mucizelerinin bir parçası olmaları itibarı ile mucizelerden destek görür. Çünkü her veli kerameti o peygambere inandığı için elde etmiştir ve kerameti onun mucizenin bir parçasıdır.

Bilindiği gibi bir peygamber mucizesini gizlemez onunla davasının doğruluğu konusunda muhaliflerini aydınlatır. Veli ise kerametini gizlemeye çalışır. Zaten Evliyalar kerametlerini gizlemeyi, Allah-u Zülcelal'e bir edebin gereği saymışlardır.

Kaynak: Seyda Muhammed Konyevi K.S

Hanefi ve Şafi Mezhebine Göre Asrımız Meselelerine Fetvalar

 

Tasavvuf

 

free web stats