SORU8:Bey'at ne demektir?

Bey'at, söz vermek, bağlanmak manasına gelir.

Tasavvufla bey'at etmek; bir kişinin ilmiyle amel eden bir alime sadık ve bağlı kalacağına, haramlardan kaçıp helal ve hayırlara sarılacağına, günahlardan tevbe edip, bir daha yapmayacağına dair söz vermesi ve buna Allah-u Zülcelal'i, Resulünü ve mürşid-i kamili şahit tutmasıdır.

Maalesef günümüzde bazı kesimler, bey'atın aslını bilmedikleri için bunu yapan kimselere karşı düşmanlık ediyorlar ve bey'atın islam dininde yeri olmadığını söylüyorlar.

Biz burada bey'atın kitap ve sünnetten deliller vererek dindeki yerini açıklayarak görevimizi yerine getireceğiz.

Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur:

"(Resulüm) Sana bey at edenler, hiç şüphesiz Allah 'a bey at etmektedirler. Allah 'in (kudret) eli onların ellerinin üzerindedir. Kim (yaptığı) ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile yaptığı ahdine vefa gösterirse, Allah ona büyük bir mükafat verecektir." (Fetih; 10)

Diğer bir ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur:

"Andolsun ki, sana o ağacın altında bey'at ederlerken, Allah mü'minlerden razı oldu. Onların kalplerinde olanı bildi de üzerlerine o sekineti (huzur ve itminanı) indirdi ve onları yakın bir fetih ile mükafatlandırdı" (Fetih; 18)

Hasan-ı Basri şöyle demiştir:

"Allah-u Zülcelal'in bütün mü'minlere yaptığı bu çok kârlı bey'ata kulak verin. Vallahi yeryüzünde bulunan bütün mü'minler, bu ilahi bey'atın içine dahildir."

İmam Kurtubi ise şöyle demiştir:

"Bu ayet-i kerime ikinci Akabe biatındaki müslümanlar için indi. Fakat ayet, kıyamete kadar Ümmet-i Muhammed'den Allah yolunda olan herkesi içine alır."

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ilk islam'a girerken

müslümanlardan aldığı bey'atın dışında, değişik zamanlarda pek çok önemli konuda da bey'at almıştır.

İşte bu bey'atlar, günümüzde mürşid-i kamillerin takva üzere yaşamak ve irşad amacı ile müslümanlarla yaptıkları bey'at ve intisap için birer delildirler.

 

Kaynak: Seyda Muhammed Konyevi K.S

Hanefi ve Şafi Mezhebine Göre Asrımız Meselelerine Fetvalar

 

Tasavvuf

 

free web stats