SORU 10: Suluk etmek isteyen kimse, mürşide el verip tevbe etmek suretiyle bey 'at eder. Bunun dinde yeri var mıdır?

 

Sülük etmek isteyen kimsenin mürşidine el vermek ve huzurunda tevbe etmek suretiyle kendisiyle bey'at etmenin islam'da yeri vardır. Nitekim daha önce de beyan ettiğimiz gibi, zira erkekli kadınlı sahabelerde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bey'at etmişlerdir. Salikte mürşidinin huzurunda o güne kadar işlemiş

olduğu günahlardan tevbe ederek pişmanlık duyduğuna ve ondan sonra kötülük yapmayacağına, yalan söylemeyeceğine, kimsenin malına tecavüz etmeyeceğine dair söz veriyor. Ve bunun için Allah-u Zülcelal'i, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ve mürşidini şahit tutuyor. Dinen bunun hiçbir sakıncası yoktur.

 

Kaynak: Seyda Muhammed Konyevi K.S

Hanefi ve Şafi Mezhebine Göre Asrımız Meselelerine Fetvalar

 

Tasavvuf

 

free web stats