SORU 16: Seyr-i Sülük ne demektir?

Seyr; tarikat kurallarının tatbiki neticesi manevî yükselme demektir. Sülük: Yola gitmek, salik de yolcu demektir. Seyr-i Sülük; Allah-u Zülcelal'e ulaşmaya (vusul) kabiliyet kazanmak için güzel ahlak sahibi olmaya çalışmaktan ibarettir. Başka bir deyimle; gerçek bir mürşide bey'at ederek tasavvuf ilminin konusu olan zikir, ihlas, muhabbet ve benzeri şeyleri yaşayıp tatbik etmek ve o mürşidin eğitimine tabi olmaktır.

 

Kaynak: Seyda Muhammed Konyevi K.S

Hanefi ve Şafi Mezhebine Göre Asrımız Meselelerine Fetvalar

 

Tasavvuf

 

free web stats